Om ni inte har märkt…

Ny märkning för drivmedel i EU.

…så har det införts en ny märkning för drivmedel i EU. Syftet är att underlätta vid val av drivmedel med uppmärkning vid pumpar, men även i närheten av tanklocket i nya fordon samt i instruktionsböckerna. För fordon tagna i trafik innan den 12 oktober, då märkningen infördes, hänvisas man till fordonets instruktionsbok för information om gällande drivmedel. Det är inte så krångligt som det låter!

Läs mer på www.spbi.se